News

Apparent eradication of work position will not justify dismissal

Comment by Michał Tomczak for "Rzeczpospolita" of 16 July 2015 (extra: Praca i ZUS).

Pozorna kasacja posady nie usprawiedliwi zwolnienia

 Top of page